hhg5fdh4k3j

Kraj řeší dopady COVIDu,rozděluje přebytek i podporuje rozvoj

Vytisknout
Datum zveřejnění

1. června, na Mezinárodní den dětí, se koná 24. zastupitelstvo Středočeského kraje. Doufejme, že se zastupitelé jako děti nebudou chovat. Komunisté vnímají v programu jako důležité body týkající se dopadů coronaviru, zejména rozdělení přebytku hospodaření za rok 2019, ale i problematiku podpory lesů a souvisejícího sucha, navýšení podpory knihoven, aktuální stav ohledně využití BVVP Mladá, ale opět i zprávu o činnosti komise pro optimalizaci vzdělávací soustavy.

 

„Z minulého roku je sice co rozdělovat, ale je dobře, že si necháváme rezervu na pokrytí výpadku příjmů v důsledku koronaviru ve výši 300 milionů Kč a rozdělujeme na nové požadavky jen cca 100 milionů Kč. V nich nechybí ani finanční zajištění koncepčních podpor divadel a více než 800 knihoven v kraji. Ale i program drobných energetických úspor či posílení bezpečnosti,“ poznamenal předseda klubu Zdeněk Štefek. „Ostatně, dopadům pandemie se orgány kraje věnují soustavně a jsme rádi, že se budou jednak hledat úspory, ale nebude se propouštět, snižovat platy, omezovat dopravní obslužnost, ale zároveň se bude podporovat restart kraje. K tomu ostatně slouží i program podpory živnostníků, ve kterém jsme trvali na podmínce, aby nebyl omezen minimálním obratem a mohl se tak týkat i třeba samoživitelek, které si jako OSVČ potřebují přivydělávat.“

Nejen viry živ je ale člověk, trápí nás i sucho a stav lesů. Zastupitelstvo schvaluje další zásady pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích. „Dlouhodobě kritizujeme, že podporu dostávají i velcí privátní hráči, kteří hospodaří již se ziskem. Pak se nedostává na malé vlastníky, často z řad obcí. Bohužel s tím kvůli evropským směrnicím nelze prý nic udělat. Na druhou stranu vnímáme, že problémová je i roztříštěnost vlastníků, která značně ztěžuje účinnou obranu lesů, např. proti kůrovci, ale i využití lesů v opatřeních proti suchu,“ podotkl předseda Komise pro majetek a starosta obce Hudlice Pavel Hubený.

Zároveň dodal, že dalším materiálem se posouvá též vyrovnávání se společností Mladá RP ve věci využití bývalého vojenského prostoru u Milovic. Snad tedy bude moci kraj konečně účelně využít území pro potřeby svých občanů. Po projednání a po zkušenostech s firmou Mladá RP požadujeme, aby kraj měl zajištěn na místě odborný stavební dozor. Kriticky ale přistoupil k dalšímu majetkovému bodu – nabytí pozemků v k.ú. Libice: „Respektuji, že musíme získat přístupovou cestu k svému majetku, ale nikdo mi nezdůvodnil, proč musíme koupit i nepotřebnou část pozemku, a proč to musíme koupit v době, kdy nemáme dokončenou analýzu jiné možné přístupové varianty.“

Zastupitelstvo také projedná zprávu o činnosti pracovní skupiny pro optimalizaci školství. „Dlouhodobě jsme v této skupině aktivní a věcně kriticky jsme se vymezovali proti snahám slučovat či škrtat školy na základě omezených parametrů. Je třeba říci, že předkládaný materiál je kvalitativně již odlišný, přesto je před námi mnohá práce, schází nám dlouhodobé trendy i vyhodnocení hospodaření v čase, schází nám veřejná projednávání.“ uzavřel bod člen Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zbyněk Coufal.
 
Tisková zpráva z tiskové konference klubu zastupitelů KSČM před konáním 24. zastupitelstva 1.6.2020
Wednesday the 17th. (c) 2012-2024 Zdeněk Štefek