hhg5fdh4k3j

Volební program 2024

Vytisknout

ZÁKLADNÍ TEZE VOLEBNÍHO PROGRAMU PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2024

 

 

DOPRAVA: Na cesty s klidem a pohodlím s jednou jízdenkou. Podpora ČD jako národního dopravce

ü  Vysoké standardy kvality integrované dopravy s jízdným pro žáky, studenty a seniory zdarma

ü  NE omezování spojů, NE tranzitní kamionové dopravě přes obce, výstavba P+R a B+R parkovišť, terminálů a nových vlakových zastávek

ü  Kvalitní a systémová (bez překrývání) rekonstrukce a údržba silnic a mostů, výstavba obchvatů a podpora potřebných liniových staveb

ROZVOJ OBCÍ A MĚST: Rozvoj infrastruktury a služeb v obcích, podpora bytové výstavby

ü  Podpora rozvoje infrastruktury obcí a také služeb (vodovod, svoz odpadů, pošta, zdravotní středisko, obchod, mateřská škola, základní škola, knihovna) i s využitím stavebnicového řešení

ü  Zřízení krajského bytového fondu 300 mil. Kč na spolufinancování výstavby bytů obcemi a družstvy, využití části kapacity pro podporu veřejných služeb (lékař, učitel, policista) a startovacích bytů

ü  Zpřehlednění a zjednodušení dotačních titulů, víceleté granty, podpora participativnímu rozpočtu


SOCIÁLNÍ POLITIKA: Důstojně, kvalitně, dostupně

ü  Výstavba dalších domovů pro seniory a speciálních domovů (DZR)

ü  Navýšení terénních sociálních služeb, přesouvání páteřních služeb v síti sociálních služeb na krajská zařízení

ü                ü  Podpora volnočasových, zájmových, kulturních a sportovních aktivit pro děti, rodiny a seniory


ŠKOLSTVÍ: Podpora vzdělání jako investice do budoucnosti

ü  NE nekoncepčnímu slučování a rušení škol zřizovaných krajem, ano rozvoji optimalizovaného středního školství i vědy a výzkumu

ü  Důraz na podporu učňovského školství a posléze uplatnění absolventů, stipendia pro učně i pro zdravotní a sociální obory

ü  Podpora infrastruktury mateřských a základních škol

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Ani hektar zemědělské a lesní půdy, ani kapka vody nazmar

ü  Koncepční řešení sucha a zadržování vody v krajině, podpora výkupu akcií vodárenských společností krajskými granty

ü  NE záboru zemědělské půdy, kdy se v našem kraji vyskytují samé haly a překladiště, podpora regionálních produktů, využití nebo odstranění stávajících brownfieldů

ü  Podpora moderních řešení odpadového hospodářství, výsadba lesů a boj proti kůrovci, NE NP Křivoklátsko, NE emisním povolenkám pro bytové domy

 

ZDRAVOTNICTVÍ: Zdraví nesmí být jen kšeft - každá část Středočeského kraje musí být pokryta kvalitní občanům dostupnou zdravotní péčí.

ü  Rozvoj páteřních pěti krajských nemocnic, otevření možnosti převzetí nefunkčních zprivatizovaných zařízení či služeb a podpory zdravotnických zařízení zřizovaných městy, pomoc při řešení situace způsobené nefunkčností soukromých zdravotnických zařízení

ü  Udržení a rozvoj služeb první pomoci, pohotovostních služeb, včetně lékáren v pohotovostním režimu  

ü  Podpora sítě praktických lékařů (včetně dětských a zubních)


BEZPEČNOST: Bezpečně doma, bezpečně venku

ü  Spolupráce s Policií ČR v oblasti podpory služeben a dalších prvků, včetně silničních

ü  Podpora dalších složek IZS, vybavení dobrovolných hasičů, fond na podporu bezpečnosti v obcích a městech (od kamerových systémů po prevenci)

ü  Ne cizím armádám, ne rozšiřování letiště a uložení jaderných leteckých taktických zbraní v Čáslavi


LEGISLATIVNÍ AGENDA KRAJE: Tvořme zákony i na kraji

ü  Předložení zákona o úpravě rozpočtového určení daní (RUD)

ü  Prosazování novelizace zákona o silniční dopravě (problematika kamionové dopravy)  i dvousložkové platby v tzv. úhradové vyhlášce

ü  Příprava zákonů, které se bezprostředně dotýkají životního prostředí

 

Prosazujeme pro Vás kraj, kde se lidem bude dobře a důstojně žít!

Wednesday the 17th. (c) 2012-2024 Zdeněk Štefek