hhg5fdh4k3j

Chystá se tunel v krajském zdravotnictví?

Vytvořeno pondělí 14. září 2020 7:43

Komunisté se od samého počátku krajů bránili privatizaci zdravotních zařízení. Rozhodující pro ně bylo naplnění práva občanů na kvalitní zdravotní péči, nikoliv kšefty se zdravím. ODS si tehdy silou prosadila rozprodej většiny zdravotních zařízení, navíc hluboko pod cenou. Novými vlastníky se tak staly vedle různých spekulantů i korporace, z nichž některé mají obrat dokonce větší než je rozpočet Středočeského kraje.

Přes závazky se mnohé subjekty zachovaly klasicky "tržně" - rozvíjely ziskové provozy a doplňkové činnosti a nedostatečně financované, byť potřebné služby omezovaly. Dané obory pak složitě a za finanční podpory Středočeského kraje vykrývaly nemocnice krajské, které se postupně modernizovaly a dostaly se i do černých čísel.

Nyní přišla výzva řady nekrajských zařízení k další finanční podpoře, ve formě skoro ultimáta. Vnímáme, že mnohá zařízení problémy mají - i do médií se dostaly konkrétní případy z Rakovníka, Brandýsa, z Čáslavi.

Aktivně jsme podpořili kdysi ohroženou nemocnici v Kutné Hoře, která se pak stala součástí ON Kolín. A i dalším městským zařízením nabízíme pomocnou ruku. A chceme samozřejmě řešit i situaci, pokud by v kterémkoliv místě kraje byla ohrožena dostupnost zdravotní péče. Po vzoru Kutné Hory, po vzoru případů ze sousedního Ústeckého kraje, třeba z Litoměřic, neodmítáme možnost odkupu problémového zdravotního zařízení krajem tak, abychom potřebné služby zajistili. Otevřená je i možnost zřízení krajského zdravotního zařízení či pobočky.

Ale sypat další prostředky do nenasytné černé díry soukromého kapitálu nebudeme. Nepřipustíme další privatizaci zisků a socializaci ztrát. Zaplatili bychom to opět my všichni.

Powered by FTS
Wednesday the 17th. (c) 2012-2024 Zdeněk Štefek