Středočeský kraj podá nabídku do výběrového řízení na prodej zámku Přerov nad Labem

Vytvořeno úterý 17. březen 2015 6:37

Rada kraje na svém zasedání souhlasila s podáním nabídky do veřejného výběrového řízení na prodej nemovitosti – zámku v Přerově nad Labem.  „Záměr odkoupení zámku schválila Rada již v říjnu 2014, v prosinci pak schválila i koncepci využití zámku. Dnešním krokem jsme procesně splnili náležitosti pro podání naší nabídky,“ upřesnil radní pro kulturu a památkovou péči Zdeněk Štefek.

 

Kraj usiluje o získání nemovitosti již v letech 2009 - 2012, kdy byl původně osloven Český rozhlas s žádostí o převod. Má totiž v bezprostřední blízkosti skanzen lidových staveb, propojením obou částí by vznikl v Evropě unikátní celek „V zámku a podzámčí.“ Osud zámku pak ovlivnil restituční spor. Po jeho dořešení obnovil v roce 2014 Český rozhlas snahy prodat zámek.

Středočeský kraj opětovně vyvinul iniciativu získat zámek bezúplatně, která nebyla úspěšná, poté doporučoval, aby při výběru kupce rozhodovala nejen cena, ale i záměr využití zámku. Rozvinul též možnou spolupráci s obcí Přerov nad Labem, která záměr využití zámku krajem podporuje a nabízí spolupráci, třeba při údržbě zelených ploch nebo parkoviště.

23. února zveřejnil Český rozhlas oznámení o zahájení veřejného výběrového řízení na prodej nemovitosti. Minimální kupní cenu stanovil na 21,8 milionu Kč, termín podání nabídek je 3. duben.

„Protože probíhá řízení, nemůžeme samozřejmě říci veřejnosti, jakou cenu nabízíme, už toto nutné veřejné projednání podání nabídky může soutěž ovlivnit, je důležité si ale uvědomit, že koupí pro nás investice nekončí, že objekt bude potřebovat investice přes 30 milionů korun. Využijeme samozřejmě i rozhlasem nabízenou prohlídku nemovitosti, která by nám a našim odborníkům měla dát upřesňující informace o stavu objektu a nutných investicích a opravách,“ dodal radní Štefek.

 

 

 

Tuesday the 7th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek