Rada schválila koncepci využití zámku v Přerově nad Labem

Vytvořeno úterý 16. prosinec 2014 6:24

Rada Středočeského kraje se po předchozím souhlasu s nákupem zámku v Přerově nad Labem zabývala koncepcí jeho využití, která by měla sloužit jako příloha přihlášky do Českým rozhlasem připravovaného výběrového řízení. „Rozpracovaný záměr ukazuje, že máme pro zámek a celý areál i se skanzenem velice pestré a bohaté využití. Samotný skanzen navštěvuje ročně přes 40.000 návštěvníků a jeho současné rozšiřování spolu se spojením se zámkem může Přerov nad Labem ještě více turisticky zatraktivnit.  Koncepce se zabývá nejen významnými expozicemi, které by v zámku měly být umístěny, nejen kulturními akcemi, které budou v zámku a skanzenu realizovány, ale též předpokládanými náklady na provoz, opravy, i investice,“ shrnul koncepci radní pro kulturu a památkovou péči Zdeněk Štefek.

 

Hlavním záměrem a cílem koncepce je zprovoznění zámku veřejnosti, a to formou různě pojatých expozic připomínající někdejší slávu nejen přerovského renesančního zámečku. Největším tematickým okruhem bude osobnost prince Ludvíka Salvátora Toskánského, které je s rekonstrukcí zámku i založením skanzenu spjatý. Expozice o této osobnosti včetně expozice jeho sbírek z množství cest, je návštěvnicky velmi populární.

Dalším regionálním tématem je role zámku ve správě panství a velkostatku, jeho vlastní historie, kde své uplatnění najdou rozsáhlé sbírkové fondy Polabského muzea.

Mezi zajímavými expozicemi nebudou chybět ani sbírky prací bratří Kramolínů, Ludvíka Kuby, Aléna Diviše, J. P. Dantana a dalších, tedy umělecko-řemeslné sbírky, nelze zapomínat ani na expozici polabské přírody, která je v dnešní době z velké části nepřístupná veřejnosti a je uložena v depozitářích.

Počítá se i s krátkodobými výstavami a s edukativními a interaktivními aktivitami. Zámek i skanzen poslouží pro provázané akce během muzejních nocí, dnů Středočeského kraje, Dnů evropského dědictví, aktivitám o vánocích a velikonocích i dnům tradičních řemesel.

Své využití najde i bývalá kaple a rytířský sál, který by měl sloužit jako víceúčelový sál i pro reprezentativní akce. Část zámku je možné též využít pro zřízení prostoru pro gatronomické služby.

Projekt počítá samozřejmě i s oboustranně výhodnou spoluprací s městem Přerov nad Labem, které by se mohlo starat o okolní zelené plochy a o parkoviště.

Tuesday the 7th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek