hhg5fdh4k3j

Dostupnost kultury je pro budoucnost zásadní

Vytisknout
Datum zveřejnění

Letos je nosné téma „Památky pro všechny“ a je to téma, které se dá rozvinout do širšího požadavku „Kultura pro všechny“. Vždyť nejen památky, obnovené, opravené a také kulturním děním oživené památky tvoří naší kulturu. Památky, které by měly být stále dostupnější i pro ty, kteří jsou nějak znevýhodněni. Ať již jsou nevidoucí, nedokáží se sami pohybovat nebo mají dětský kočárek.

 

Velice důležitá je také dostupnost sociální. Výlety po hradech, zámcích, lidových muzeích, ale i po kulturních festivalech, koncertech, slavnostech, divadlech, ale dnes i kinech, stojí ne desítky korun, ale pro vícečetné rodiny i tisíce. To je již citelný zásah do mnohých rozpočtů. Svoboda rozvíjet se poznáváním naší kultury je tak omezená. A to nemluvím o chybějící kulturní infrastruktuře, zejména na malých obcích, která v nahotě ukazuje i problém s dopravní a časovou dostupností. Funkční jsou v podstatě jen systém podpory obecních knihoven.

Stejně tak je značně omezena i možnost se zapojit do široké kulturní tvorby. Zůstala zachována sice alespoň síť základních uměleckých škol, mnohde jsou ještě různé kroužky, byť pro řadu lidí finančně nedostupné, ale z malých obcí se stávají jen noclehárny a i ve větších městech chybějí třeba zkušebny. Navíc i školství má k příkladné spolupráci s kulturou daleko, o tom si povídají již i vrabci na střeše…

Národní kultura tak zůstává v rukou převážně nadšenců, kteří svou činnost berou jako poslání. A to nestačí.

Dostupnost široké kultury, zejména té národní, je pro komunisty klíčová. Pro rozvoj naší společnosti, pro rozvoj naší země, pro důstojné místo našeho národa i v evropském kontextu. Kultura je veřejná služba a každá podpora kultury je investicí do naší budoucnosti. Pro tuto podporu zvedáme určitě všechny ruce.

Friday the 14th. (c) 2012-2024 Zdeněk Štefek