hhg5fdh4k3j

Omezování služeb na kraji pokračuje

Zastupitelstvo Středočeského kraje postupně vyhlásilo v okleštěné podobě dotační tituly, v rámci kterých je možné získat prostředky i na rozvoj obcí, oblast životního prostředí, či na spolkovou a kulturní činnost. Zároveň byly vyhlášeny se značně omezeným rozsahem i nové dotační tituly, které podporují např. rozvoj cyklostezek v obcích a městech a celkové opravy komunikací a souvisejících staveb nebo i bytovou výstavbu obcí. Tyto drobky však nemohou zastínit zásadní škrty v oblasti služeb.

Číst dál: Omezování služeb na kraji pokračuje

Chystá se tunel v krajském zdravotnictví?

Komunisté se od samého počátku krajů bránili privatizaci zdravotních zařízení. Rozhodující pro ně bylo naplnění práva občanů na kvalitní zdravotní péči, nikoliv kšefty se zdravím. ODS si tehdy silou prosadila rozprodej většiny zdravotních zařízení, navíc hluboko pod cenou. Novými vlastníky se tak staly vedle různých spekulantů i korporace, z nichž některé mají obrat dokonce větší než je rozpočet Středočeského kraje.

Číst dál: Chystá se tunel v krajském zdravotnictví?

Třešnička

Třešnička - občasník středočeských komunistických zastupitelů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medailonek 2020

Kdo je Zdeněk Štefek?

Narodil se v roce 1974 v Praze, trvalý pobytem nyní v Buštěhradu u Kladna. Absolvoval  České vysoké učení technické, fakultu elektrotechnickou, bakalářskou zkoušku v oboru Výpočetní technika a inženýrský titul v oboru Ekonomika a řízení.  Je ženatý, má 2 syny, čtrnáctiletého Zdeňka a ročního Davida.  Pracoval na různých pozicích - od skladníka elektrosoučástek, člena týmu tvořícího software pro banky, jako asistent poslance Stanislava Fischera, jako IT technik, správce počítačové sítě nebo jako vedoucí Úseku organizačně technického zabezpečení informačního systému.  Působil i v řadách Komunistického svazu mládeže - několik období jako předseda, byl zapojen do řady mládežnických kampaní, od hnutí proti školnému po iniciativu proti rasismu. Aktuálně je též stínovým ministrem kultury KSČM, předsedou Komise pro zahraničně politickou strategii a vedoucím sekce kultury Komise sociální strategie ÚV KSČM.

V letech 2004-2008 si vyzkoušel opoziční práci v Zastupitelstvu Středočeského kraje, v roce 2012 byl opět zvolen zastupitelem a stal se radním pro oblast kultury a památkové péče Středočeského kraje, věnoval se také řízení Komise Rady Asociace krajů pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch a pracoval i v pracovních skupinách MK -MMR- AK, např. pro přípravu dotačních titulů IROP pro kulturu. Pozici zastupitele obhájil i v krajských volbách v roce 2016, kdy se stal předsedou klubu zastupitelů a od podzimu 2017 je i předsedou Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Středočeského kraje.


Proč jdu do krajských voleb?

Mé heslo je „Za důstojný a bezpečný život a ne živoření“, protože si myslím, že poctivý člověk, který chce pracovat a chce mít rodinu, by měl mít celoživotně zajištěny důstojné podmínky pro život svůj i svých blízkých. A uhájení a zlepšování podmínek pro důstojný život je v následujícím pocovidovém období náš hlavní úkol. Kultura člověka a života člověka musí být cennější než jeho zlato.

Klíčové bude rozvíjet zdravotnictví a sociální služby. A to zejména v našich zařízeních, i když se nezříkáme přispět k řešení situace i v oblastech kraje, kde zpriva­tizovaná zařízení potřebnou péči neposkytují. Mimo dalšího rozvoje již integrované dopravy se budeme zaměřovat i na zkapacitnění přetížených úseků, na zvýšení kvality cestování, na zachování a rozvoj systému slev (středočeské jízdné). Rozšíříme pomoc zejména malým obcím, to docílíme nejen dotacemi na infrastrukturu, ale i na služby, ať již se jedná o obchod, poštu nebo ordinaci. Nosné bude téma vody, sucha a záboru zemědělské půdy, s tím souvisí i podpora domácí zemědělské produkce a soběstačnosti. Podpoříme i bytovou výstavbu v obcích a navíc získáme byty pro policisty, zdravotníky, učitele a další potřebné profese.

Sunday the 14th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek