hhg5fdh4k3j

Střípky ze středočeského zastupitelstva

Vytisknout
Datum zveřejnění

Poslední zastupitelstvo Středočeského kraje odhalilo při projednávání některých bodů mnohé. Předvolební výkřiky i sílu hlasů občanů...

Klub STAN předložil legislativní iniciativu, která měla přinést ze státního rozpočtu našemu kraji v souvislosti s poklesem příjmů vlivem COVIDu jednorázově přes 690 milionů korun. Na první pohled jistě chvályhodný záměr, který se diskutovat dá. Když ho ale spojíte s dohodou Asociace krajů ČR s vládou, na základě které dostanou kraje jako kompenzaci výpadků příjmů čtyři miliardy korun, z čehož kraji připadne 17 procent, navíc bonus ve výši 200 milionů, obrázek je jiný. A když k tomu přidáte, že jsme materiál dostali na zastupitelstvo až na stůl, bez možnosti prostudování, bez projednání v patřičných výborech nebo alespoň při setkání předsedů klubů před zastupitelstvem, dobrá myšlenka se změní jen v předvolební výkřik.

Druhým zajímavým bodem bylo jednání o smlouvě s Evropskou investiční bankou. Kraj smlouvou získá prostor pro čerpání investičních prostředků do zdravotnictví, sociálních služeb, školství i do projektů energetických úspor dle přesně daných pravidel, mezi kterými nechybí ani porovnávání produktu s jinými nabídkami či možný čtyřletý odklad splátek v případě krize. Byla to právě ODS, která na konci jednoho volebního období zadlužila kraj podivným úvěrem, který byl pak použit na úplně něco jiného. Připomeňme, že za své vlády v kraji i pustila žilou veřejným rozpočtům rozprodejem zdravotnických zařízení hluboce pod cenou. Nyní ale kupodivu pro cestu z krize přes potřebné investice zaraženě ruku nezvedla. Přesně daná pravidla se jí do plánu nehodí? Asi…

Ve větším zájmu veřejnosti byla debata o připravovaných světech záchranářů. Kraji byly nabídnuty místními samosprávami 2 oblasti pro zřízení výcvikových areálů. V Lysé nad Labem se v části předpokládaného areálu objevil hodnotný mokřad, a protože ochrana přírody je i naší prioritou, nedivím se, že jsme společně s ostatními zastupiteli řekli tamnímu místu jasné ne a svět záchranářů bude vytvořen zřejmě v prostoru na Vrchbělé.

Komplikovanější situace se ukázala být v druhém předpokládaném místě, v Zaječově. Na krajském zastupitelstvu se střetli tamní zastánci i odpůrci světa záchranářů.  Ale krajská samospráva nemůže řešit spory na úrovni samosprávy obce. Ať si názor vyjasní mezi sebou a demokraticky rozhodnou, zda stále svět, který posílí i chybějící infrastrukturu pro Brdy, v místě chtějí. Probíhá řízení o změně územního plánu obce Zaječov. V něm by měly být všechny kritické připomínky nějak vypořádány. Počkejme tedy na konečný verdikt a pak se rozhodněme. Proti vůli občanů ale nepůjdeme.

Mnohem jednoznačnější byl další bod - podpora petice, která usiluje o prohlášení „Karlova“ mostu v Dobříši za kulturní památku. Zastupitelé petici podpořili napříč politickým spektrem, byť bude následně stát oprava mostu, který je ve špatném stavu, zřejmě více. Jsem rád, že i tady jsme vlastním šetřením v místě, kladným projednáním v příslušném výboru i konečným hlasováním iniciativu občanů podpořili.

Jak je vidět, jsme s lidmi, nasloucháme jim, jsme na jejich straně a jejich zájmy hájíme. Ale divadlo hrát skutečně nebudeme.

Saturday the 15th. (c) 2012-2024 Zdeněk Štefek