hhg5fdh4k3j

Z 23. zastupitelstva Středočeského kraje

Vytisknout
Datum zveřejnění

Zastupitelstvo 20. dubna se konalo v době nouzového stavu za přísných bezpečnostních opatření. Na programu mělo jen bezproblémové a předem s kluby prodiskutované body související s koronavirem nebo body neodkladné.  Účastnilo se ho 39 kluby vybraných zastupitelů z 65, aby byla dodržena bezpečná vzdálenost.

Nejprve byl po formálních bodech schválen zasedací pořádek. Pak již vzalo zastupitelstvo na vědomí nákup ochranných prostředků při plnění krizových opatření, sjednáno a v jednáních jsou za 78,5 mil. Kč, některé dosud vyjednávané (celkový rozsah byl přes 120 mil Kč) jsou již mimo hru.

800 tis. Kč šlo jako tradiční roční příspěvek Asociaci krajů, která koordinuje aktuálně i aktivity krajů ke koronaviru a  v rámci které je i pracovní skupina pro řešení rozpočtového určení daní.

Schváleno bylo poskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí ze středočeských fondů, v rozsahu 224,3 mil. Kč. Dalších 7 mil. Kč bylo rozděleno z Programu na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.

Změnila se pravidla u Fondu návratných finančních zdrojů (rozšíření na obce do 3 tis. obyvatel, rozšíření oblasti podpory a sjednocení názvosloví, prodloužení termínu podání do 18.12.2020) a byl vyhlášen vlivem posunutí výzvy MF ČR Středočeský infrastrukturní fond (základní a mateřské školy) – 90 mil. Kč.

Podpořen byl aktualizovaný zásobník projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů a zásobník akcí 2021+.

Uzavřena byla smlouva o poskytování prostředků ze SFDI na rok 2020  (dostaneme 70,69 mil. Kč) a podpořeny byly i nutné dodatky ke smlouvám školáků na dotace v rámci Implementace krajského akčního plánu kraje.

Další termín ZK je navržen 18. 5., ale ještě se uvidí dle situace.

Saturday the 15th. (c) 2012-2024 Zdeněk Štefek