hhg5fdh4k3j

Díky do první linie, řešení pro pandemickou krizi

Vytisknout
Datum zveřejnění

V pondělí 20. dubna se bude konat další zastupitelstvo Středočeského kraje. V řádném termínu, ale ve složitých podmínkách nouzového stavu. Na programu má body, které souvisí s pandemií koronaviru nebo které nesnesou odkladu; body, které chceme podpořit napříč politickým spektrem, v těsné nadpoloviční většině přítomných, abychom dodržovali schválená bezpečnostní opatření.

 

„Především chceme vyjádřit obrovské poděkování všem do první linie, všech pracovníkům ve zdravotnictví, v sociálních službách, hasičům, policistům i třeba prodavačkám. Za jejich obrovské nasazení a i často bezejmenné hrdinství. Chceme poděkovat občanům za disciplínu i za solidaritu, s jakou pomáhají bližním, třeba šitím roušek,“ uvedl hlavní téma zastupitelstva předseda klubu Zdeněk Štefek.

Zastupitelstvo probere nákup ochranných prostředků při plnění krizových opatření. „Kraj nespoléhá jen na pomoc státu. Doplňuje zdroje vlastní dezinfekcí, respirátory, rouškami, ochrannými obleky a distribuuje je darem do zdravotnictví, nemocnicím, praktikům i záchrance, do sociálních služeb, dopravcům a na další místa. Zatím je v nákupech vázáno již více než 120 milionů korun,“ shrnul objem prostředků předseda Komise pro bezpečnost a IZS Zdeněk Milata.

Zastupitelstvo též schvaluje poskytnutí vyhodnocených dříve vyhlášených dotačních titulů. „Vnímáme schválení dotací, od enviromentálních projektů přes sport a kulturu po hasiče, jako rychlou formu pomoci, určitou jistotu úspěšným žadatelům, že v krizi nebudeme omezovat již schválené prostředky. Na řadu podpořených akcí jsou vázáni také konkrétní lidé, kteří tak budou mít jistotu práce,“ poznamenal Pavel Hubený.

Že svět po koronaviru bude jiný, na to upozornil Zbyněk Coufal: „Většina veřejnosti si uvědomuje, že nepotřebuje často falešné celebrity, ale že celebritami jsou všichni, jejichž práce je pro nás nezastupitelná. Ti, kteří se starají o naše zdraví, bezpečí, pořádek a potraviny na náš stůl. Mnoho rodičů si také na vlastní kůži vyzkoušelo, jak je práce pedagoga náročná a že ne vždy je problém na straně učitele.“

Dopady krize se nepochybně promítnou i do vývoje příjmů kraje, a to již letošní rok.

„Určitě budeme brzy řešit výpadky v příjmech. Naší cestou není snižování platů ani omezování investic, ale racionalizace výdajů, třeba v oblasti externích služeb, investic do vědy a výzkumu, do budoucích úspor, do vzdělávání, do cílených projektů třeba na zajištění potravinové soběstačnosti,“ posunul téma Štefek.

Pandemie totiž ukázala, jak málo jsme na takové bezpečnostní hrozby připraveni a jak důležité jsou dlouhodobé požadavky komunistů nejen na potravinovou soběstačnost, ale i na kontrolu strategických zdrojů. Ukázala také, jak pravdivá byla kritická slova komunistů k rozpadu fungujícího systému civilní ochrany obyvatel a omezování infekčních lůžek po privatizaci nemocnic.

„Finančně mnohde podhodnocené zdravotnictví pracuje na hraně svých sil. Co nás proti tomu stojí zbrojení, výcvik jednotek rychlého nasazení, vytváření obrazu nepřítele, a přitom náš občan potřebuje akceschopné, vycvičené útvary civilní obrany s potřebnou technikou a výbavou,“ doplnil Coufal.

Čeká nás hodně práce. Na programu restartu našeho kraje, na programech podpory všech občanů zasažených koronavirem jsme připraveni spolupracovat a určitě máme konkrétní návrhy řešení.

 

tisková zpráva klubu zastupitelů KSČM před konáním zastupitelstva

Video z tiskové konference je na https://www.youtube.com/watch?v=ONipY6ExFWE   

 

 

Friday the 14th. (c) 2012-2024 Zdeněk Štefek