hhg5fdh4k3j

Z jednání 22. krajského zastupitelstva

Vytisknout
Datum zveřejnění

První letošní jednání bylo zahájeno minutou ticha za senátora Kuberu. Po procesních bodech se schvaloval program. Hejtmanka navrhuje zařadit bod úpravy jednacího řádu a volba nového člena a předsedy kontrolního výboru. Od ODS byl navržen bod zajištění kyberbezpečnosti v nemocnicích i co chystají nemocnice v souvislosti s aktuální epidemií. Také informace o průběhu a výsledcích po sloučení 2 škol v Brandýse n. L. Také informace o podvodech v KSUS a informace o podaném trestním oznámení na vedení kraje a KSUS od zastupitele Pánka. Michalik informoval, že navrhli změnu RUDu a Rada to nepodpořila (připravuje se vlastní návrh v pracovní skupině Asociace krajů).

Opoziční návrhy budou projednány v různém, kromě klasického materiálu Pánka.

Schválena byla změna jednacího řádu – zastupitelstvo bude i nahráváno a dostupné z archivu - i změna výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva dle nařízení vlády a pravidla hospodaření klubů na rok 2020.

550 tis. Kč půjde Potravinové bance Praha a Středočeský kraj. Svojetice dostaly dotaci 10 tis. Kč z Fondu hejtmana.

Velkou diskusi vyvolala Informace o záměru přijetí úvěru Evropské investiční banky na investiční činnost (silnice, zdravotnictví, školství a sociální oblast, včetně energetických úspor), aktivně tam pohled KSČM na oblast dopravy prezentoval Ivan Cinka. K úvěru byl i seminář, projednávalo se na finančním (doporučil podstatnou většinou napříč politickým spektrem)i dopravním výboru (11 z 11 přítomných). Záměr (úvěr ještě ne) byl podpořen.

Aktualizován byl zásobník evropských projektů, schváleny byly žádosti o dotace z Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP za 2,2 mil. Kč (většinou rybníky a další vodní plochy) i další žádosti o kotlíkové dotace (2,6 mil. Kč) a také 2 akce z Fondu návratných finančních zdrojů (vodovod Sokoleč a komunitní centrum Opatovice).

Vyhlášen byl program pro poskytování finanční podpory na vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s DVB-T2. I Středočeský infrastrukturní fond (školy, školky za 110, životní prostředí 50 mil. Kč). Nově také Fond na podporu výsadby stromů (750 tis. Kč, obec by získala 3 tis. z MŽP a 1,5 tis. od kraje).

Poskytnuty byly dotace z Fondu obnovy venkovy na 32 akcí za 15,3 mil. Kč. Prodlouženy byly termíny dokončení územních plánů obce Láz a Věšín. Vyhodnocena byla soutěž „My třídíme nejlépe 2019“ (3 kategorie dle počtu obyvatel, 480 tis. Kč). Zelenou dostala podpora včelařství na kampaň prevence proti včelímu moru (1,583 mil. Kč).

Majetkových bodů bylo opět dost. 5 bezúplatných nabytí, 10 bezúplatných převodů, 6 úplatných nabytí, 3 úplatné převody, 3 vzájemná darování a směny a 5 dalších různých majetkových otázek včetně průběžní informace o aktualizaci smlouvy o bezdůvodném obohacení s Mladá RP – nechceme suť.

Ze zdravotnictví byly poskytnuty dotace na podporu činností nehrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění (přes 32 mil. Kč na registry, krizový management, záchytky, dětské centrum v MB atd.). A také investiční dotace do nemocnic – celkem 230 mil. Kč bude stát rehabilitační centrum v Benešově a na patologii v Kladně (45,6 mil. Kč). Na lékařskou pohotovostní službu poputuje 23 a 16,9 mil. Kč. Kraj poskytl dotaci 30 mil. Kč nemocnici v Benešově na úhradu nákladů spojených s kybernetickým útokem (zatím je odhad škody 38 mil. Kč).

Z kultury byly odsouhlaseny dotace 500 tis. na dobový letecký den v Mladé Boleslavi, 500 tis. na Stavbu roku Středočeského kraje, 300 tis. na Má vlast cestami proměn (téma Božena Němcová), 250 tis. na Dny lidové architektury.

350 tis. bude stát vyhlášení Sportovce roku kraje, rozepsány byly prostředky na Sportovní centra (25 center, 31,271 mil. Kč). MASky dostaly 1,5 mil. Kč, 500 tis. setkání MAS a zástupců venkova, které proběhne v Kutné Hoře. KČT dostalo 600 tis. na značení cyklo a pěších tras.

5,75 mil. Kč bylo rozděleno na kulturní, společenské a sportovní akce dle koncepce významných akcí, 4 mil. šlo na Soundtrack Poděbrady.

Zastupitelstvo projednalo též stav přípravy obchvatů (cca 40 akcí), podpořilo i změnu č. 1 u zásobníku investic.

Ze sociálních věcí byly rozděleny dotace na POSEZy, schválena dotace pro sociální služby poskytovatelů V.O.D.A. (1 mil. Kč)a Vrba (0,5 mil. Kč)(pomoc zejména mladým po haváriích a pomoc ovdovělým).

Rozděleny byly obdržené prostředky z MPSV na sociální služby i dotace na Podporu vybraných druhů sociálních služeb III. (OPZ). Upraven byl Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2020-2022 a Akční plán rozvoje sociálních služeb i zřizovací listiny příspěvkových organizací v sociální oblasti a v oblasti školství. Zelenou dostaly i dodatky k Implementaci Krajského akčního plánu vzdělávání kraje (pokračování plnění smlouvy z roku 2018).

Zoufalou situaci ve školství podtrhla zpráva o výsledcích maturitní zkoušky v kraji i následná Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy 2018/2019. Diskuse o tom, jak situaci zlepšit, byla ale spíše přestřelkou.

Následovaly Zprávy o činnosti jednotlivých výborů a plány práce výborů na rok 2020. Rezignace přísedícího u Krajského soudu a volba nových přísedících byla bez problému, stejně tak jako Zpráva o činnosti Rady.

Z funkce předsedy i člena kontrolního výboru odstoupil zastupitel Ivo Šanc, do výboru byl nově dovolen Pavel Fojtík, předseda ale zvolen nebyl.

Podána byla informace o aktuálním výskytu koronaviru i připravenosti našich zařízení. Aktualizovány byly zásady k participativnímu rozpočtu (zkrácení lhůty na přijímání projektů na 4 týdny), maximální výše podpory byla stanovena na 400 tis. Kč. V následné diskusi upozornil náš zastupitel Milata na bezpečnostní situaci okolo Prahy a na nutnost (ač nemáme kompetence) řešit podstav policistů. Hejtmanka s Policií v této věci jednala a jediný požadavek policistů je pomoc s bydlením. Podána byla i slíbená informace o situaci ve střední škole v Brandýse nad Labem po sloučení učiliště se zemědělkou (my tehdy prosadili podmínku, že se nebudou rušit obory).

Sunday the 14th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek