hhg5fdh4k3j

Chystá se skok v opravách silnic? Co útok v Benešově? Co s výsledky maturit?

Vytisknout
Datum zveřejnění

Zastupitelé za KSČM počítají mezi důležité body informaci o záměru přijetí úvěru od Evropské investiční banky, Informaci o kyberútoku v nemocnici v Benešově, Stav školství a výsledky maturit a také třeba téma změnu Rozpočtového určení daní.
„Obecně neodmítáme jednání o nových účelových prostředcích na investice, ale nedáváme bianco šek. Takže jsme neměli problém podpořit třeba úvěr na posílení vlastních prostředků na předfinancování a kofinancování evropských projektů, Bendlův úvěr ale podporu od nás před řadou let nedostal,“ uvedl předseda klubu Zdeněk Štefek.

Využít účelově prostředky od Evropské investiční banky jako další zdroj kofinancování pro projekty realizované i z evropských dotací nebo jako zdroj financování projektů v oblastech, kde nejsou dotační tituly, to svou logiku má. Obzvláště pro kraj, který je velice úspěšný v čerpání evropských dotací a má skutečně investičně našlápnuto – nevyužít dotace na potřebné projekty jen kvůli nedostatku vlastních zdrojů by byla škoda. Uvidíme ale, jak se vyvinou jednání o podmínkách, vnímáme nutnost mít garantované a využitelné objemy pro jednotlivé oblasti, aby se pak zdroje nevyčerpaly na úplně něco jiného.
„V případě silnic bychom vlastně tímto způsobem spláceli vnitřní dluh způsobený jejich nedostatečnou obnovou v minulosti. Jde o to dostat stav silnic II. třídy na vyšší úroveň, což by mělo v budoucnu přinést i úspory na údržbě. Chce to ale také, aby se ten stav udržel, tedy plán, jak i poté udržet vyšší standard kvality krajských silnic,“ uvedl předseda Výboru pro dopravu Ivan Cinka a upozornil, že kraj má také řadu mostů a mostků ve špatném nebo havarijním stavu. „Ne vždy na ně budou včas prostředky. Proto je potřeba plánovat opravy silnic II. třídy tak, aby byly co nejvíce celistvé, tedy nepřerušené v úseku mostu nebo mostku, který pak zůstane ve špatném nebo havarijním stavu,“ dodal Cinka.
Jako varující vnímáme případ nemocnice v Benešově, která byla na přelomu roku napadena počítačovým virem. Dosud je odhadnutá škoda 38 milionů Kč, na zastupitelstvu se projednává pomoc ve výši 30 milionů Kč. „Na příslušné komisi podrobně sledujeme nejen procesy obnovy fungování nemocnice, ale i navrhujeme a podporujeme nová opatření, která mají podobným útokům zabránit. Týká se to obecně všech měkkých cílů,“ poznamenal předseda Komise pro bezpečnost a IZS Zdeněk Milata.
Dost negativně působí zpráva o stavu vzdělávací soustavy doplněná o výsledky maturitních zkoušek. „Nemůžeme souhlasit s klesající úrovní našeho školství i postavením našeho kraje v hodnocení maturitních zkoušek, kdy je na posledních místech. Nevidíme ale řešení v masivním rušení či slučování škol, vnímáme problém jako celostátní a dlouhodobý,“ nakousl téma člen Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zbyněk Coufal.
Na zastupitelstvu byl též předložen návrh klubu STAN na změnu Rozpočtového určení daní. „Vnímáme nutnost aktualizovat pravidla rozpočtového určení daní, protože se vyvíjí jak počet obyvatel, tak je nepochybně různá silniční síť. Náš kraj roste, jeho 8500 km silnic je značně zatěžováno tranzitní dopravou a tak ročně přichází v rámci RUD minimálně o 1-2 miliardy korun. Takže říkáme ANO spravedlivé změně RUDu.
Předložený návrh ale bohužel směšuje jablka a hrušky v otázce zdrojů, zavádí solidární část, která je řešena již přes MMR. Navíc neřeší třeba dosavadní toky prostředků pro kraje přes SFDI. Návrh nebyl ani projednán s ostatními kraji, tam je vlastní pracovní skupina. A pro nás je i zásadní, že se nezabývá posílením prostředků z RUD pro malé obce, které jsou aktuálním nastavením nejvíce bity.“ shrnul stanovisko Pavel Hubený.

 

Tisková zpráva před konáním 22. zastupitelstva Středočeského kraje 27. ledna 2020.

Video z tiskovky na https://www.youtube.com/watch?v=2aoeVWamorE

Sunday the 14th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek