hhg5fdh4k3j

K 21. zastupitelstvu Středočeského kraje

Vytisknout
Datum zveřejnění

25. listopadu proběhne již 21. zastupitelstvo Středočeského kraje. Komunisté vnímají jako zásadní body zejména rozpočet na rok 2020, zásady participativního rozpočtu a vyhlašované fondy na rok 2020. Ale vyjádří se i k aktualizaci regionálních funkcí knihoven a k oblasti bezpečnosti.

ROZPOČET JE PRORŮSTOVÝ

„Rozpočet je prorůstový a zohledňuje priority KSČM, zejména dotace na vodohospodářskou infrastrukturu malých obcí a školy nebo Středočeské jízdné. Na investice se počítá se 700 miliony Kč (v roce 2019 to bylo 450 milionů Kč), více jde také na financování evropských projektů - 2,6 miliard Kč proti původně 1,75 miliardám schválených pro rok 2019,“ uvedl zastupitel a člen Finančního výboru Josef Dovolil. Funguje také semafor výdajů, který dává možnosti reagovat na ekonomický vývoj. Přitom se počítá s prostředky i na navyšování mezd, včetně řidičů, na fondy investic příspěvkových organizací, s prostředky na dointegraci dopravy či dodatečnými prostředky pro zdravotnictví a školství. BUDOUCNOST FONDŮ „Ne vše bylo zcela dojednáno dle našich představ, o některé body budeme usilovat v dalším kole. Přestože vítáme i rozsah dotačních titulů, které se navíc doplňují v průběhu roku, šli bychom trochu jinou cestou - vyhlásit všechny uvažované tituly nevázané na jiné kofinancování najednou, s jednotnými termíny, třeba s menší alokací. A při přebytku je dle známého algoritmu posílit a uspokojit tak další žadatele. Mnohé granty bychom mohli mít i víceleté, takže by žadatelé pod čarou nemuseli vyplňovat vše znovu a mohli by počítat s podporou v dalším roce,“ dokončil pohled na rozpočet a fondy předseda klubu KSČM Zdeněk Štefek.

VĚTŠÍ PODPORA KNIHOVNÁM

„Schvalujeme také změny koncepce regionálních funkcí knihoven, kterými realizujeme další rozvoj systému. Do koncepce je zahrnut časopis Čtenář, mapový portál knihoven. Věnujeme se akutní potřebě automatizace knihovních procesů, navyšujeme prostředky na výměnný knižní fond a zejména chceme postupně navyšovat počty metodiků z 19 na 26, tedy o 7. Na jednoho metodika totiž dosud spadalo 43 knihoven (v ČR je průměr 27), což se samozřejmě muselo projevit i ve frekvenci návštěv knihoven a reálných možnostech podpory,“ dodal ještě ze své gesce Štefek.

BEZPEČNOST JE PRIORITA

Pro nás, zastupitele KSČM, je také aktuální téma bezpečnosti. Vždyť je to i jedna ze 7 priorit, na kterých stojí naše podpora krajské vlády ANO a ČSSD. Středočeský kraj pravidelně přispívá 3 miliony Kč středočeské Policii ČR na vybavení, k dispozici Policii České republiky je výcvikový areál v Sadské. Nově bude Policii předávat data z chytrých senzorů k posílení bezpečnosti silničního provozu. „Cílili jsme i na podporu policejních služeben, na jejich vybavení či dokonce na nové služebny. Finance z kraje problém nebyly. Jenomže policie nemá lidi a v tom se jim pomoci snažíme. Řešení hledáme,“ shrnul stav Zdeněk Milata. Ve hře je zejména společné memorandum, který specifikuje oblasti vzájemné spolupráce, i dotační prostředky na posílení bezpečnosti obcí.

PODPORA PŘÍMÉ DEMOKRACIE

Novinkou na zastupitelstvu jsou i zásady pro participativní rozpočet, na který bylo vyhrazeno 50 milionů Kč. „Lidé, ale i obce, spolky, organizace budou moci navrhovat konkrétní veřejně prospěšné záměry na krajském či obecním majetku, samozřejmě dle jednotlivých obcí s rozšířenou působností i dle kategorií velikosti obce, Středočeši pak o nich budou diskutovat a hlasovat. Uvítali jsme možnost zapojit se přímo do přípravy tohoto pro kraj jedinečného projektu, který posiluje prvky přímé demokracie,“ dodal závěrem Štefek a poukázal na zkušenosti ze zahraničí i v komunální sféře v České republice, kde se toto děje v Brně nebo v Říčanech u Prahy. „Jsme první kraj v ČR, který se o něco podobného pokouší,“ uzavřel.

 

Tisková zpráva před konáním zastupitelstva. Video z tiskové konference je na https://www.youtube.com/watch?v=bIhNqCaQeO0&

Sunday the 14th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek