hhg5fdh4k3j

Knihovny dostanou větší podporu kraje

Vytisknout
Datum zveřejnění

Na listopadovém zastupitelstvu Středočeského kraje má být aktualizována koncepce regionálních funkcí knihoven na období 2019 – 2022. Zní to složitě, ale tato koncepce znamená podporu více než 800 obecních knihoven v kraji. Podporu formou metodického vedení a vzdělávání, protože více než 700 knihoven z uvedeného počtu je neprofesionálních. A podporu formou výměnného knižního fondu, přes který se i do malých obcí dostanou několikrát ročně zajímavé knižní tituly. Systém doplňuje i dotační program pro obecní knihovny.

 

Garantem celé koncepce je Středočeská vědecká knihovna, které vypomáhají 4 další (tzv. pověřené) knihovny. Systém byl z počátku financován účelově ze státního rozpočtu, od roku 2005 přešlo financování regionálních funkcí ze státu na kraje. Dotace se začaly snižovat, z původních více než 19 milionů v roce 2006 se dostaly v letech 2011 a 2012 na částku něco přes 7 milionů Kč, pomineme-li samostatný dotační program pro obce. Tato minimální podpora již neumožňovala rozvoj celého systému ani nákup výměnného knižního fondu.

 

Jako radní jsem prosadil po nástupu do funkce hned na příští rok dofinancování regionálních funkcí, částka se pak navyšovala každý další rok, knihy začaly opět putovat po kraji a navíc se podařilo zrealizovat i změnu financování tak, aby pověřené knihovny dostaly prostředky na výkon funkcí hned na začátku roku.
 
V aktuálních změnách koncepce realizujeme další krok k rozvoji systému. Do koncepce je zahrnut i časopis Čtenář, který pro celou republiku vydává Středočeská vědecká knihovna. Funguje i mapový portál knihoven. Věnujeme se velice akutní potřebě automatizace knihovních procesů. Navyšujeme prostředky na výměnný knižní fond, minimálně o inflaci. Počítáme i s navyšováním mezd a zároveň předpokládáme postupné navyšování počtu metodiků z 19 na 26, tedy o 7. Na jednoho metodika totiž dosud spadalo 43 knihoven (v ČR je průměr 27), což se samozřejmě muselo projevit i ve frekvenci návštěv knihoven a reálných možnostech podpory.
 

Knihovny v kraji žijí. Již dávno nejsou jen místy pro půjčování knih, ale zejména na malých obcích komunitním, sociálním, společenským a kulturním centrem. Žijí díky obětavosti knihovníků a knihovnic, díky pochopení ze strany svých obcí. A podporu kraje mít budou i nadále. Dokonce čím dál tím větší.

Sunday the 14th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek