hhg5fdh4k3j

K 18. zastupitelstvu Středočeského kraje

Vytisknout
Datum zveřejnění

Před jednáním středočeského zastupitelstva se konala tisková konference klubu zastupitelů KSČM. Přinášíme tiskovou zprávu.
29. dubna se koná 18. Zastupitelstvo Středočeského kraje.
Klub zastupitelů KSČM považuje za zásadní materiál Čerpání rozpočtu za rok 2018 a rozdělení zůstatku hospodaření.


„Skutečnost potvrdila předpoklad vyšších daňových příjmů v roce 2018, kraj hospodařil navíc zodpovědně, hledal úspory, na rozdíl od předchozího roku skutečně dokázal i čerpat prostředky... na investice,“ uvedl výsledek hospodaření Josef Dovolil, člen Finančního výboru.
„Prostředky z přebytku z roku 2018 pokrývají i naše priority, ze základních 7 priorit se posunuly zejména 2 – podpora vodohospodářské infrastruktury malých obcí a program energetických úspor,“ doplnil předseda klubu Zdeněk Štefek.
Na vodohospodářskou infrastrukturu jde přes Středočeský fond životního prostředí a zemědělství dalších 30 milionů Kč. Klub hodnotí pozitivně i další prostředky vynakládané na opatření proti suchu, byť vidí v tomto úsilí značné rezervy.
Opatření vedoucí k energetickým úsporám, jsou realizovány mimo individuálních žádostí i přes programy EPC I (3 vzorové projekty) a EPC II (ten se týká 120 budov), z přebytku se vytvořil jakýsi fond pokrývající drobné investice přinášející rychlé energetické úspory s rychlou návratností vložených prostředků. „Každopádně se jedná ale o určitý kompromis, náš záměr systému energetických úspor měl komplexnější podobu,“ dodal Štefek.
Pamatuje se ale i na další priority KSČM – např. dovybavování Domu seniorů v Žižicích či navýšení prostředků na obnovu majetku organizací, na mzdy, ale i na podporu sportu a obnovu památek a podporu divadel. Z hlediska cestovního ruchu je také pozitivní, že se pamatuje na vodní turistiku a související infrastrukturu. „Vzhledem k dlouhodobému nedostatku míst v oblasti sociálních služeb budeme ale usilovat minimálně o stavbu 3 dalších velkých domovů seniorů,“ upozornil zastupitel Václav Melša.
Novináři skloňují ale i kauzu spolupracovníků úřadu na DPP a DPČ. „Zastupitelé KSČM nemají problém s požadavkem kontroly všech smluv, a to nejen za celé volební období, ale i za období přecházející či ještě starší. Tak hlasovali zástupci KSČM i na kontrolním výboru. Máme čisté ruce, ani jako radní jsme žádné „dohodáře“ nepotřebovali a sami se divíme, jak je možné čerpat veřejné prostředky na plnění vlastních webových stránek a sociálních sítí člena Rady, jak jsme se dozvěděli z mediálních přestřelek…,“ shrnul postoj KSČM Štefek.
Bez výstupu by ale nemělo zůstat ani schvalování dotací ze středočeských fondů. „Náš kraj má nejrozsáhlejší dotační systém z celé republiky. Aktuálně rozdělujeme 174 mil. v 5 klasických dotačních titulech, dalších 40 mil. na obnovu památek určených pro společenské využití, prostředky na environmentální výchovu a další prostředky z Programu obnovy venkova a z Infrastrukturního fondu, navíc se vyhlašuje další kolo kotlíkových dotací,“ upozornil na šíři fondů zastupitel Pavel Hubený.

 

 

Video z tiskové konference je na

https://www.youtube.com/watch?v=fjaRhQ-4XHw&list=PL6hoByx0zzno6JeDLJ4FRbfHcA

 

 

 

Sunday the 14th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek