hhg5fdh4k3j

Ne slučování škol, ano pomoci malým obcím

Vytisknout
Datum zveřejnění

18. února se koná 17. zastupitelstvo Středočeského kraje.

Klub KSČM vnímá za nejzásadnější body programu různé formy finanční pomoci malým obcím dovybudovat základní infrastrukturu, oblast zdravotnictví a zřízení další společnosti a ve školství téma slučování škol.

 

 „Vítáme dotační program Středočeského infrastrukturního fondu ve výši 160 milionů korun, pomoc regionu v oblasti vodohospodářské infrastruktury i v oblasti rozvoje a obnovy základních škol máme v našich prioritách, na kterých stojí naše podpora. Aktuálně půjde tedy do rozvoje základních škol 110 milionů a do vodovodů a kanalizací dalších 50 milionů. Pozitivně vnímáme i program půjček malým obcím do 500, resp. 1000 obyvatel, ve výši 50 mil. Kč, z kterého mohou obce předfinancovat jak projekty na využití odpadů, tak na posílení přirozené funkce krajiny, na energetické úspory nebo infrastrukturu pro vzdělávání,“ poznamenal předseda klubu zastupitelů Zdeněk Štefek.

Zastupitelstvo projednává též založení obchodní společnosti Nemocnice Středočeského kraje. „Řadu měsíců jsme hledali model, jak zefektivnit řízení krajských nemocnic, diskutovali jsme různé cesty i zkušenosti jiných krajů, hledali jsme možné úspory. Náš výchozí požadavek byl, aby výsledný model neznamenal pokles kvality péče a snížení rozsahu služeb“, uvedla bod zastupitelka Jiřina Fialová. „Pracovní skupina, na jejíž činnosti jsme se podíleli, navštívila i Ústecký a Jihočeský kraj, podrobně analyzovala několik modelů řízení nemocnic a nakonec doporučila navrhovanou variantu, kterou podporujeme a která vychází z modelu Jihočeského kraje. Nová společnost nám umožní nejen efektivněji řídit naše nemocnice, ale i plánovat investice, mít lepší vyjednávací pozici s pojišťovnami a zároveň i šetřit na hromadných výběrových řízeních, dle kalkulací v první fázi minimálně 70 milionů,“ doplnil zastupitel Pavel Hubený.

Velice problematicky vnímá klub ale 2 body týkající se slučování škol. „Nebráníme se diskusi o optimalizaci, zahájení diskuse je v programovém prohlášení, vnímáme, že vzdělávací soustava musí reagovat na změny na trhu práce, na demografický vývoj i na další faktory, ale nikoliv salámovou metodou slučování a rušení některých vytipovaných škol. Jednotlivé kroky - nejen útlum některých oborů a škol, ale i rozvoj nových - by měly následovat až po zpracování a vydiskutování optimalizační koncepce, která bude provázaná se strategickými dokumenty rozvoje vzdělávání i rozvoje celého kraje a vlastně i s prioritami rozvoje celé republiky,“ sdělil zastupitel Zbyněk Coufal a pokračoval: „Víme samozřejmě o problémech obou řešených škol, v Liblicích však s novou ředitelkou přišel i nový tým, škola jede, pracuje na náborech, má podporu Českého Brodu, nevidíme důvod pro faktické zrušení. Těžší situaci má gymnázium v Čelákovicích, tam je prohřešků více, byť mnoho jich souvisí s havárií, která se ve škole stala, a i se špatnými vztahy s městem. Ale ta situace se dá vyřešit novou ředitelkou, řádný konkurz má stejně být za několik měsíců. Slučování gymnázií totiž po zkušenosti se sloučení dvou škol v Brandýse, kde dochází k útlumu oborů bývalé Integrované střední školy, záruku gymnazijního vzdělávání neposkytne.“

Tisková zpráva klubu KSČM před jednáním zastupitelstva Středočeského kraje 18. 2. 2019

Video z tiskové konference:

https://youtu.be/l-CoWFovdF0

 

 

Monday the 20th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek