binance referral code

Poslední zastupitelstvo projedná rozpočet, fondy, podporu obcí

Vytisknout
Datum zveřejnění

26. listopadu se koná 16. zastupitelstvo Středočeského kraje.
Klub KSČM považuje za zásadní body programu rozpočet na rok 2019, vyhlášení dotačních titulů, Koncepční podporu významných akcí v kraji spolu s vyhodnocením velkých akcí v roce 2018 a informaci ohledně vývoje sporu se společností Mladá RP.

„Z hlediska rozpočtu je pro nás zásadní, že obsahuje zdroje na žákovské jízdné a jízdné pro seniory, což byla jedna z našich klíčových priorit i 70 mil. navíc na dokončení integrace hromadné dopravy, která přinese zvýšenou dopravní obslužnost i komfort pro naše občany,“ uvedl zastupitel Josef Dovolil, člen Finančního výboru. „Dopravě je věnována velká pozornost i v dalších položkách, probíhá realizace obchvatů, velkých oprav silnic, což je vidět na zásobníku, o 100 mil. Kč více jde do údržby silnic a schvalujeme i plán oprav mostů a silnic na další roky,“ doplnil předseda Výboru pro dopravu Ivan Cinka.
„Navyšují se rapidně celkové investiční prostředky, a to na vlastní projekty i projekty kofinancované z domácích nebo evropských zdrojů. Více půjde i do obcí a dalších subjektů, jen z Fondů to je skoro půl miliardy Kč, kdy na základě našeho požadavku navyšujeme dotační titul na IZS. Přitom je rozpočet sestaven střízlivě a připravujeme se i na horší vývoj ekonomiky, výdaje kapitol jsou rozděleny dle semaforu na obligatorní, semifakultativní a fakultativní,“ dokončil Dovolil.
„Pro nás, komunisty je i důležité, že počítáme s prostředky na růst platů, a to nejen zaměstnanců kraje a příspěvkovek, ale i třeba řidičů,“ zmínil se člen Výboru pro sociální věci Václav Melša.
„Dnešním zastupitelstvem je také naplněna další naše klíčová priorita – koncepce podpory významných akcí, která má shrnout a podporovat akce, která mají potenciál v oblasti kultury, cestovního ruchu nebo i sportu. Seznam akcí byl schválen Radou kraje, obsahuje nejen festivaly vážné hudby, ale i třeba festivaly jazzové, country či folklorní, divadlo, pantomimu, literaturu, historické slavnosti. Diskutovali jsme několik variant koncepce, naše představa byla odvážnější, ale kompromis je akceptovatelný. Výběr těch největších, které budou větší částkou podpořeny přímo z rozpočtu, jde dnes do Zastupitelstva.,“ sdělil Zdeněk Štefek, předseda Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch.
Problematickým vztahům s Mladá RP se věnoval předseda komise pro majetek Pavel Hubený: „Opět se bude projednávat Mladá RP, právní výklady možného vyrovnání, otázka péče řádného hospodáře a další osud celého areálu. My dlouhodobě podporujeme koncepční využití BVVP Mladá ve prospěch občanů kraje a v tomto duchu jsme již minule podávali i doplňovací návrhy ke spolupráci se společností Valeo. Budeme také usilovat o odblokován í patové situace, ale ne na úkor kraje.“
Zastupitelé za KSČM také hodlají v příštím roce realizovat další priority – systémové řešení energetických úspor, které se nyní pilotně realizují ve 3 objektech, zvýšení bezpečnosti přes spolupráci s Policií ČR nebo investiční akce jako je nadstavba zdravotní VOŠ Nymburk či dostavba Rabasovy galerie.
„Naší prioritou je nadále samozřejmě i zdravotnictví – mimo podpory zásadních investic jako jsou pavilony C2 a patologie, kuchyně s jídelnou v kladenské nemocnici a parkovacího domu a gastra v Boleslavi se chceme důkladně zabývat vztahem personálu k pacientům s cílem dosáhnout pozitivní změny,“ dodala členka Výboru pro zdravotnictví Jiřina Fialová.

Tiskové prohlášení před konáním zastupitelstva, záznam z tiskové konference na https://www.youtube.com/watch?v=OSd_kU8Xyxk&feature=share   

Sunday the 24th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek