hhg5fdh4k3j

Z tiskové zprávy ke konání 14. zastupitelstva Středočeského kraje

Vytisknout
Datum zveřejnění

25. června se koná již 14. zastupitelstvo Středočeského kraje v tomto volebním období. Projednávat se bude závěrečný účet kraje za rok 2017.

 

„Je vidět, že i vlivem hospodářské konjunktury se kraji daří, a že se i více investuje a rozpočty se plní, i když v některých kapitolách jsou ještě rezervy. To, že kraj dostal při kontrole hospodaření „Áčko“, je oceněním nejen současných zaměstnanců a vedení kraje, ale i oceněním dlouholetého úsilí i předchozího vedení, kdy se zaváděl velice komplikovaně vnitřní informační systém GINIS,“ podotkl zastupitel Josef Dovolil a doplnil ho Pavel Hubený: „Další prostředky plynou též na infrastrukturu obcí a jsem rád, že kraj rychle reagoval i v pomoci 2 obcím postižených povodněmi.“

„V souladu s naším programem se rozšiřuje i podpora nezbytných oblastí pro to, aby byl kraj ještě lepším místem pro život– schvalujeme plán rozvoje sportu, program rozvoje cestovního ruchu, budeme partnery v Geoparku Barrandien, posilujeme ekonomicky činnost Středočeské centrály cestovního ruchu, dalších 27 milionů dáváme na památky určené ke společenskému využití,“ vybral některé body zastupitel Zdeněk Štefek.

„Máme především radost, že pokračuje společná integrace dopravy s Prahou. V programu zítřejšího jednání výboru pro dopravu máme projekt integrace další oblasti - Nymbursko III, který je rozdělen na Poděbradsko – Kolínsko a Nymbursko – Křinecko a spojení Vlkava – Mladá Boleslav. Spuštěn by měl být již 11. srpna,“ informoval předseda výboru pro dopravu Ivan Cinka.

Připomněl také, že integrace se už týká i dalšího druhu dopravy. »Zastupitelstvo má na programu postup podpory a zaintegrování přívozů. Pro letošní rok ještě bude poskytnuta dotace sedmi přívozům v souhrnné výši 1,5 mil. Kč, současně ale již probíhají jednání s jejich provozovateli o standardech kvality a dalších náležitostech tak, aby se od příštího roku mohli stát součásti závazku veřejné služby v přepravě cestujících kraje,“ uvedl Cinka a dodal, že během příštího roku se bude jednat i o zaintegrování dalších přívozů, přičemž zatím jsou vytipovány čtyři.

„V souvislosti s veřejnou dopravou bych se také rád podělil o jednu dobrou zprávu,“ uvedl dále Cinka a pokračoval: „Na přelomu dubna a května jsme absolvovali několik jednání s novým vedením SŽDC, jejichž cílem bylo urychlené řešení špatného stavu železniční infrastruktury. Nejvíce nám vadil seznam asi 13 tratí na území kraje, na kterých by mělo být trvale uplatněno snížení rychlosti. To by znamenalo rozpad návazností a nedodržování plánovaného grafikonu. Nové vedení SŽDC bylo vstřícné a mě těší, že jsme již v polovině června mohli informovat výbor pro dopravu, že ještě v letošním roce bude snížen počet takzvaných pomalých jízd a provozních omezení nejméně o 65 % oproti stavu v závěru minulého roku a že již máme seznam devíti tratí, kde k tomu dojde.“

„Plně podporujeme také vznik seniorpointů, tzv. POSEZů,zejména u našich sociálních zařízení, pilotní projekt vzniká v Benešově, Novém Strašecí, Mladé Boleslavi a Poděbradech,“ uvedl Václav Melša.

Klub zastupitelů také pilně pracuje na plnění svých programových priorit. Podpora infrastruktury malých obcí funguje již letos, zejména v oblasti vodohospodářské infrastruktury, žákovské jízdné by mělo být zrealizováno ještě v letošním roce, finalizuje se koncepční podpora významných akcí v kraji i posilování bezpečnosti i přes podporu policejních služeben, stejně tak probíhá i příprava koncepční realizace energetických úspor.

(tisková zpráva připravená an tiskovou konferenci kluu před konáním zastupitelstva)

Záznam z tiskovky je na https://www.youtube.com/watch?v=-uH7KmYpBoU&index=9&list=PLA52jA5x21ynmpBGEZQBwgJahMwFyQuiI&t=0s  

Monday the 20th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek