hhg5fdh4k3j

Vyzývám k řádnému konkurznímu řízení na místo ředitele Národního divadla

Vytisknout
Datum zveřejnění

Otevřeným dopisem se obracím na  předsedu vlády, pana ministra kultury i paní náměstkyni, která má v gesci živé umění. A to ve věci provedení řádného konkurzního řízení  na obsazení místa ředitele Národního divadla...

Ing. Andrej Babiš, předseda vlády České republiky

Nábřeží Edvarda Beneše 4,

118 01 Praha 1

a

PhDr. Ilja Šmíd, ministr kultury

a

JUDr. Kateřina Kalistová, náměstkyně pro řízení sekce živého umění

Ministerstvo kultury ČR

Maltézské náměstí 1

118 00 Praha 1

 

V Praze, 7. května 2018

 

 

Věc :  Otevřený dopis – výzva k provedení řádného konkurzního řízení  na obsazení místa ředitele Národního divadla

 

 

Vážený pane předsedo vlády, vážený pane ministře, vážená paní náměstkyně,

je to již pět let, co byl prof. MgA. Jan Burian jmenován ředitelem Národního divadla, bez řádného konkurzního řízení, a to pouze na doporučení odborné komise a ze známosti s ministryní kultury Alenou Hanákovou a Jiřím Pospíšilem, toho času místopředsedou ODS, dnes předsedou TOP09.

Takto exponovaná funkce musí být vždy obsazována na základě otevřeného výběrového řízení.

V programovém prohlášení Vaší vlády se opíráte o principy potírání klientelizmu, potírání korupce a zefektivňování řízení jak ministerstev samých, tak i příspěvkových organizací ministerstvem zřizovaných.

Proto není možné tolerovat ve vedení Národního divadla, instituce s rozpočtem přes jednu miliardu korun, člověka, který nebyl vybrán řádným konkurzem.

Samotné hospodaření Národního divadla, kde více než miliardový rozpočet nedokáže vygenerovat platy umělců na přijatelné úrovni, je velmi podezřelé. Většina umělců zde zaměstnaných pobírá mzdu na hranici existenčního minima a žije tak na pokraji chudoby a nouze.

Na rozdíl od platů managementu Národního divadla, kde plat pana ředitele Buriana byl více než 115 tisíc korun měsíčně a platy nejvyššího managementu byly nad 100 tisíc korun měsíčně.

A to i přesto, že programová skladba a samotná kvalita jednotlivých uváděných děl je velmi diskutabilní.

 

Vážený pane předsedo vlády, vážený pane ministře, vážená paní náměstkyně,

žádám Vás tímto o vypsání transparentního a otevřeného výběrového řízení na místo ředitele Národního divadla.

 

S pozdravem

 

Ing. Zdeněk Štefek

stínový ministr kultury KSČM

 

 

Sunday the 14th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek