hhg5fdh4k3j

Z tiskové konference k 13. zastupitelstvu

Vytisknout
Datum zveřejnění

Jako zastupitelé Středočeského kraje za KSČM pokračujeme v programové podpoře vlády ANO a ČSSD ve Středočeském kraji a pracujeme na plnění společného programového prohlášení.
Oceňujeme, že z volných prostředků z přebytku minulého roku jsou realizovány i prioritní požadavky z našeho volebního programu.


26 milionů Kč jde na vodohospodářskou infrastrukturu pro malé obce, což byla jedna ze sedmi našich zásadních podmínek naší podpory.
900 tisíc jde na pasportizaci majetku, tedy na realizaci koncepčního podkladu pro energetické úspory, což je taktéž jeden ze sedmi našich hlavních požadavků.
Rovněž oceňujeme, že se zaměřujeme na dopravu – dalších 330 milionů Kč jde na opravy silnic, společně s dotací ze SFDI se tak jedná o 1 miliardu – a do školství, kam poplyne dalších 36,5 milionu na opravy, havárie, vybavenost, rozvoj škol.
Kriticky vnímáme množství individuálních dotací, o kterých budeme jednat rovněž na zastupitelstvu. Chceme jít cestou snižování těchto výdajů a rozdělování financí na základě kritérií nebo koncepcí. Víme ale, že uváděné dotace jsou většinou dlouhodobého charakteru (tudíž nejde o náhodné, jednorázové akce) a že zároveň jsme aktivně zapojeni do přípravy koncepce podpory významných akcí v oblasti kultury a cestovního ruchu. Dle této koncepce by opět v souladu s našimi programovými prioritami měly být prostředky rozdělovány již v příštím roce.
Zdvižený prst máme trochu v oblasti sportu, z přebytku rozpočtu roku 2017 je totiž rozdělováno dalších 20 milionů právě na sport a v současnosti není známo, podle čeho. My nejsme proti podpoře sportu, naopak, ale budeme požadovat opět buď schválenou koncepci nebo předem daná kritéria.
Již po několikáté se věnujeme na zastupitelstvu také tématu slučování škol, nyní v Brandýse nad Labem. Vnímáme samozřejmě proměny na trhu práce, rozvoj vědy a techniky i demografický vývoj a nebráníme se optimalizaci vzdělávacího systému. Navrhujeme ale zpracování přesných pravidel a postupů, za kterých má dojít ke slučování škol nebo dokonce k omezování jejich činnosti. Optimalizace podle KSČM má totiž znamenat efektivnější, racionálnější a výkonnější školství, nikoliv zavírání škol, zdlouhavé dojíždění žáků, likvidaci perspektivních oborů nebo krátkodobé řešení personálních a kapacitních problémů. Součástí takovéto koncepce musí být i kroky, jako je veřejné projednávání záměru s rodiči, žáky, učiteli, veřejností, dotčenými obcemi či městy. Oceňujeme proto, že na kraji vznikne pracovní skupina, která se má takovéto koncepci věnovat.
Tiskové prohlášení klubu KSČM před 13. zastupitelstvem Středočeského kraje představené na tiskové konferenci

Sunday the 14th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek