hhg5fdh4k3j

Rekonstrukce Horního zámku v Panenských Břežanech byla zahájena

Vytvořeno čtvrtek 21. srpen 2014 5:17

20. srpna byla slavnostně zahájena rekonstrukce objektu barokního Horního zámku v Panenských Břežanech. „Projekt rekonstrukce zámku měl za poslední roky nad sebou mnoho otazníků, jsem rád, že se na jeho realizaci podařilo získat dotaci z evropských fondů, vybrat zhotovitele a že dnes můžeme rekonstrukci přímo zahájit.  Doufám, že až za rok budeme zámek otevírat, přivítá nás již v podobě Památníku národního útlaku a odboje, se svou expozicí „Zločin a trest“ věnovanou odboji za druhé světové války s plnou chmurně historickou a edukativní parádou.“ komentoval zahájení akce, které se zúčastnili i zástupci zhotovitelské firmy, starostka a místostarostka obce, ředitelka Oblastního muzea Praha–Východ a další hosté, radní pro kulturu a památkovou péči Zdeněk Štefek.

 

V zámku vznikne multimediální expozice protifašistického odboje, místo bude fungovat i jako kulturní centrum s besedami, přednáškami, pietními a jinými akcemi.

Zámek bude rekonstruovat za zhruba 30 milionů korun s DPH firma MTStav Příbram, expozici tvořila celé roky k tomu účelu vytvořená ustavená Vědecká rada.

 „Památník v Panenských Břežanech bude tvořit spolu s Lidicemi a Terezínem určitý trojúhelník paměti národa daného období. Mimo zmíněné expozice o životě za protektorátu a odboji bude obsahovat i část věnovanou historii zámku. V projektu jsme pamatovali i na zpřístupnění památníku hendikepovaným a také na podporu rozvoje celého regionu. U památníku se budou sbíhat nové cyklostezky či cyklotrasy a kromě dalších nabízených služeb zároveň pracujeme na rekonstrukci zámeckého areálu tak, aby jak nádherná zámecká zahrada, tak přilehlá Santiniho kaple svaté Anny mohla sloužit veřejnosti.“ doplnil radní Štefek.

Právě kaple svaté Anny byla dalším cílem jeho návštěvy – po schváleném obnovení prací je již obehnána lešením a probíhá její rekonstrukce. Se starostkou obce Panenské Břežany pak radní diskutoval i o možnostech využití zámeckého parku, jehož část je ve vlastnictví obce.

Dnešní barokní zámek vznikl v první polovině 18. století. Jedná se o prostou obdélníkovou stavbu, zvýrazněnou pouze balkónem v průčelí. Architektonickým doplňkem zámku je v parku umístěná kaple sv. Anny, přestavěná v letech 1705 - 1707 J. B. Santinim. Od roku 1820, po zrušení kláštera, ho postupně vlastnilo několik majitelů, v roce 1909 zámek koupil továrník Emil Gerstel a pobýval zde až do své emigrace v roce 1938. Zámek pak zabral K. H. Frank.

Záměr vytvořit ze zámku Památník národního útlaku a odboje vznikl v roce 2011, spojit projekt s myšlenkou oživit celý region se podařilo v roce 2013. Rekonstrukce zámku má být dokončena v polovině roku 2015.

 

Powered by FTS
Sunday the 14th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek