hhg5fdh4k3j

Tvoří se koncepce podpory divadel

Vytvořeno středa 20. srpen 2014 5:18

Radní pro kulturu a památkovou péči Zdeněk Štefek se v pondělí 18. srpna setkal s řediteli 3 středočeských divadel, aby s nimi prodiskutoval rozvoj možné spolupráce a finanční podporu. „V posledních letech podporuje Středočeský kraj divadla z grantového systému, což s sebou přináší nestabilitu a nesystémovost. Přitom divadla zasahují svou činností do celého kraje, mimoměstští občané kraje tvoří významnou část návštěvníků, navíc divadla hrají i v jiných městech kraje nebo nás dokonce reprezentují i mimo. O úspěších svědčí třeba řada ocenění v podobě Thálií.“ uvedl diskusi radní Štefek.

 

Diskuse s Městským divadlem v Mladé Boleslavi, Divadlem A. Dvořáka v Příbrami a Městským divadlem v Kladně, které zde prezentovalo i svůj druhý soubor – loutkové divadlo Lampion, se týkala nejvhodnější formy podpory činnosti ze strany kraje. Zúčastněné strany se shodly, že grantový systém je pro divadla nevhodný i z dalších důvodů než jen kvůli nejistotě – dotace bývají vypláceny až ve III. čtvrtletí, schvalování dotací probíhá později, než je nutné předkládat zřizovateli divadel rozpočet, v případě neschválení dotace z kraje hrozí vzhledem k podmínkám Ministerstva kultury i neposkytnutí dotace právě z ministerských grantů.

„Náš navrhovaný model je přímá podpora z rozpočtu naší kapitoly, a to formou fixní části a části pohyblivé, která by se rozdělila podle několika kritérií úspěšnosti divadla.“ dodal Štefek.  Model by umožnil získat divadlům podporu už ve II. čtvrtletí, motivoval by je k i reprezentaci kraje, a zároveň by jim poskytl určitou dlouhodobější jistotu a možnost více plánovat.

 

Powered by FTS
Sunday the 14th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek