hhg5fdh4k3j

Ve skanzenu ve Vysokém Chlumci se konal Den řemesel

Vytvořeno pondělí 18. srpen 2014 5:30

V Muzeu vesnických staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci se v sobotu 16. srpna konal Den řemesel. Pravidelného oblíbeného programu se zúčastnilo nejen více než tisíc návštěvníků, ale i radní pro kulturu a památkovou péči Zdeněk Štefek.

„Skanzen umně kombinuje obytné, hospodářské, technické a drobné sakrální objekty, takže návštěvníci mají pocit, jako by tu tato historická vesnička byla odjakživa. Při dnu řemesel navíc děti s rodiči poznají náročnost řady řemeslných prací, které si mohou také vyzkoušet. Oblíbeným cílem návštěvníků jsou také venkovská hospodářství včetně funkčního vodního mlýnu.“ sdělil svůj dojem ze skanzenu radní Štefek.
Den řemesel byl doplněn i bohatým kulturním programem včetně hudební produkce, za účasti autorů proběhl též křest nového vydání vlastivědného sborníku Podbrdsko sv. XXI.
Realizace myšlenky skanzenu sahá do roku 1998, kdy se tehdejší Okresní muzeum v Příbrami - dnes Hornické muzeum Příbram stalo zřizovatelem a investorem regionálního záchranného muzea v přírodě, zmapovalo ohrožené objekty v oblasti a vybralo vhodnou lokalitu pro skanzen pod hradem Vysoký Chlumec u Sedlčan. Po odkoupení pozemku začalo postupné budování Muzea vesnických staveb středního Povltaví jako pobočky Hornického muzea Příbram.
V současné době může návštěvník muzea ve Vysokém Chlumci zhlédnout celkem patnáct staveb, z nichž pět je zpřístupněno formou interiérové či specializované expozice.

Powered by FTS
Sunday the 14th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek