hhg5fdh4k3j

Na návštěvě v LDN Vojkov

Vytvořeno neděle 17. srpen 2014 7:59

V pátek 16. srpna navštívila ranní pro zdravotnictví Jiřina Fialová společně s radním pro kulturu a památkovou péči Zdeňkem Štefkem Léčebnu dlouhodobě nemocných na Vojkově.

 

„Na každém místě je vidět, jak se léčebna za posledních 14 let pod vedením pana doktora Jiřího Meda změnila v místo, kde se mohou cítit dobře pacienti i personál.  Přitom rekonstrukce neprobíhaly za pomoci dotací z vnějšku, ale na základě vlastních úspor.“ Zhodnotila stav objektů, lůžkové části, rehabilitačních pracovišť, ale i upraveného vnějšího parku či prádelny radní Fialová.

Léčebna dlouhodobě nemocných na Vojkově je lůžkovým zdravotnickým zařízením pro léčbu závažných chronických a dlouhodobých onemocnění zejména v oboru vnitřního lékařství a geriatrie. Zaměřuje se na rehabilitaci pacientů po čerstvě prodělaných centrálních mozkových příhodách a náročných ortopedických výkonech. Hospitalizace těchto pacientů vyžaduje zvýšenou péči - zejména intenzivní rehabilitaci.

 

LDN Vojkov prošla složitým vývojem. Jako jiné podobné instituce kraje měla být v roce 2007 prodána za 30,3 milionu korun, čemuž se nakonec podařilo zabránit. V současnosti patří pod oblastní nemocnici Kolín.

Powered by FTS
Sunday the 14th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek