hhg5fdh4k3j

Za inspirací v městské knihovně

Vytvořeno sobota 16. srpen 2014 6:16

Dalším krokem na cestě k vlastní krajské digitalizační lince byla výměna zkušeností s digitalizačním pracovištěm pražské Městské knihovny. Té se mimo pracovníků krajského úřadu zúčastnil i radní pro kulturu a památkovou péči Zdeněk Štefek.

 

„Třetí zkušenost vhodně doplnila naše předchozí návštěvy a nyní máme dostatek informací pro přesnou formulaci zadání, které bude vyhovovat krajským potřebám a bude zohledňovat i mnohaleté zkušenosti v oboru. Pořízení skenovací linky, na které bude možné digitalizovat i kroniky a další historické dokumenty, tak již nestojí nic v cestě.“ řekl radní Štefek.

Pražská knihovna získala skenovací linku přes dotace z norských fondů již před 5 lety a nyní jim končí udržitelnost projektu, uvažují tedy na základě své analýzy potřeb a zkušeností o úpravě, doplnění a rozšíření digitalizačního pracoviště.

Středočeský kraj se rozhodl realizovat skenovací centrum, digitalizaci a zpřístupnění kulturního dědictví v rámci výzvu 19 Integrovaného operačního programu. Položí základy pro další následné projekty.

 

Powered by FTS
Sunday the 14th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek