Chystá se zpřístupnění obecních a městských kronik

Vytvořeno pátek 7. únor 2014 13:53

Zajímavá historie měst a obcí je často k nalezení v obecních kronikách. Staré i nové kroniky, pravé poklady každého sídla si tak kronikáři, spolu s dalšími archivními materiály chrání jako pověstné oko v hlavě.  Zdigitalizovat staré kroniky, zachovat je pro další generace a zpřístupnit zajímavý obsah veřejnosti, samozřejmě v souladu s legislativou týkající se kronik, se nyní chystá Středočeský kraj.

„V rámci realizovaného projektu tzv. e-governmentu dle evropské výzvy 08 dochází k digitalizaci značného množství dokumentů Středočeské vědecké knihovny, řady organizací a měst, digitalizace je však realizována jako služba s daným maximálním počtem stránek.  Chystáme se využít možných zdrojů z navazující výzvy 19 tak, abychom nabídnuté kroniky a další historické podklady z obcí mohli dlouhodobě za pomoci pořízeného skenovacího zařízení taktéž zdigitalizovat a pak je zpřístupnit na www stránkách.“ sdělil Zdeněk Štefek, radní pro kulturu a památkovou péči Středočeského kraje.

Zpřístupnění kronik může přispět nejen k poznání historie vlastních obcí a měst, ale i k jejich dalšímu rozvoji, kulturnímu, společenskému i ekonomickému, jak ostatně potvrdil i Karel Horčička, předseda Výboru pro regionální rozvoj, který na projektu rovněž spolupracuje.

Powered by FTS
Monday the 24th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek