hhg5fdh4k3j

Zelenou pro volnočasová kulturní centra

Vytvořeno úterý 21. leden 2014 11:54

V pravidelném řetězci bulvárních zpráv, které pronikají téměř do každé zpravodajské relace a které jakoby soutěží navzájem o to, jaká bude obsahovat více krve, drastických záběrů či pikantností ze životů VIP, se nad míru důležitá ukazuje role kultury.

Kultury člověka, která, jak říkal Malraux „je to, co udělalo, že člověk je něčím jiným než náhodným úkazem v přírodě.“ Jan Werich by k tomu dodal, že „že civilizace není dobrá, když je bez kultury. Člověk potřebuje ke štěstí a spokojenosti nejenom pohodlí tělesné, ale i duševní. Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce.“

Podpora kultury má směřovat samozřejmě do oblasti kulturního dědictví i do tzv. živé kultury. Hodně se zapomíná ale na největší skupinu – uživatele, konzumenty, kteří by měli mít o kulturu nejen přirozený zájem, ale kteří by na ni měli zkrátka „mít“. Finance, volný čas a samozřejmě i dopravní dostupnost. Zkuste vzít dnes rodinu do kina – to nemluvím ani o výstavách, divadle či koncertech (i když takový aquapark na celý den vás připraví taktéž o dost…) A téměř zcela se zapomíná na aktivní tvůrce kultury a duševních hodnot - na občany trávící volný čas kulturní činností.

Podobně jako je třeba mít síť sportovišť a hřišť, aby mohli lidé ve volném čase kde sportovat, měla by existovat i síť tzv. volnočasových kulturních center pro uměleckou a další zejména duševní činnost – kde by lidé aktivně – zdarma či za dostupnou cenu - využívali volný čas a spojovali se vzájemně dohromady – tzv. zkušeben.

Na již historický pokus realizace této myšlenky se v posledních 10 letech snaží navázat občanské sdružení Kultura pro mládež, zakladatel projektu Zkusebny.com.

Soustředí se na aktivní tvůrce – na neorganizované děti, mládež a dospělé – hudebníky, divadelníky, výtvarníky, tanečníky, sochaře, umělecké kováře, žáky ZUŠ, AMU a další.

Ve vizi předseda sdružení, David Vlk, uvádí, že „v České republice je 800.000 fotbalistů, 500.000 hokejistů a také 300.000 rybářů. Předpokládáme, že tato země má nejen sportovního, ale i kulturního ducha. Národ bez kultury není národem, byť má sebevětší svaly. Chceme, abychom v kultuře dosahovali stejných úspěchů, jako ve sportu. Sport je pro nás inspirací, ze které si bereme vzor. Kolik hřišť a tělocvičen, tolik zkušeben, cvičeben, ateliérů a výtvarných dílen. Víme o nejméně 150.000 registrovaných uměleckých skupin, což je více než 500.000 osob…“

V roce 2011 provozovalo občanské sdružení již 50 zkušeben a získalo ocenění Česká inovace, Živnostník roku a další. V následujících letech se začalo více rozšiřovat do regionů a spolupracovat více s městy a kraji. Do 5 let chce vybudovat síť 220 poboček ve všech městech nad 5000 obyvatel a vytvořit návaznost na Základní umělecké školy, Domy dětí a mládeže a další.

Ve svém úsilí mají mou podporu, mou záštitu, neboť, slovy Jana Baucha „kultura se vytváří jako jeden souvislý řetěz.“

Powered by FTS
Sunday the 14th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek